O nama

Edukativni kabinet „Slovo i reč“ osnovan je 2018. godine sa sedištem u Pančevu kao rezultat rada u oblasti rehabilitacije govora i jezika. Sa puno entuzijazma u radu i ljubavi prema deci, sprovodimo dijagnostiku i tretman poremećaja govora, jezika, sluha, čitanja i pisanja, kao savetovanje roditelja dece sa govorno-jezičkim problemima, specifičnim smetnjama čitanja i pisanja. ..

Rad se sprovodi kroz individualne logopedske tretmane prilagođene potrebama deteta . U svom radu edukativni kabinet „Slovo i reč“ koristi tradicionalne i savremene dijagnostičke i  terapijske metode i tehnike. Koristeći raznovrsan i kvalitetan materijal učenje sprovodimo kroz igru i pažljivu stimulaciju prilagođenu potrebama deteta. Nakon prvog susreta i opservacije, kao i tokom kontinuiranog rada, roditelji dobijaju savete o načinu podsticanja komunikativnih sposobnosti deteta.

Naš mali kabinet mesto je gde deca kroz igru i uz osmeh, uče i unapređuju svoje saznajne i govorno-jezičke sposobnosti.

Osnivač Edukativnog kabineta “Slovo i reč” je Vanja Radić, master logoped. Diplomirala je 2015. godine na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. 2016. godine  stekla je akademski naziv master logoped, braneći rad na temu „Uticaj hroničnih bolesti na kvalitet glasa“.

Radno iskustvo stiče u dečijem dispanzeru Doma zdravlja „Stari Grad“, školi za gluve i nagluve “Stefan Dečanski”, privatnim terapijskim centrima, udruženjima…

Pohađala je nekoliko sertifikovanih seminara: NTC sistem učenja, SONE RISE, Vizuelne strategije za razvoj komunikacije i socijalizacije autistične dece, Metod fraktalnog crteža, Using Music to Teach Social Skills.

Veruje da je za uspešnost tretmana važna upornost i stimulacija svih aspekata razvoja deteta, pa posebnu, pažnju posvećuje i radu na motornom, kognitivnom i emotivnom razvoju deteta, insistirajući dosledno na timskom radu i saradnji roditelj-terapeut-dete.

Ciljevi

Rad na jeziku, govoru, lepoti komunikacije, bogatstvu rečnika, razvoju i usavršavanju psihosocijalnih veština, senzornoj integraciji i psihomotorici, poboljšanju kvaliteta pažnje, korekciji artikulacije, praćenju kognitivnog i emocionalnog razvoja,  pružanje podrške vaspitnoj funkciji porodice, uz profesionalnost, kvalitet rada, odgovornost i zadovoljstvo roditelja i dece, imperativ je u našem radu.

Kontinuirana edukacija, praćenje savrmenih metoda u radu sa decom i stručno usavršavanje naših stručnjaka, kao i podizanje svesti o značaju pravovremene rehabilitacije i habilitacije, takođe su jedan od prioriteta našeg kabineta.