Dijagnostika

Logopedska dijagnostika se sprovodi individualno uz prisustvo roditelja u trajanju od 30-60 minuta, primenom standardizovanih logopedskih testova.

Logopedska dijagnostika obuhvata

Logopedsku anamnezu, uvid u postojeću specijalističku dokumentaciju, ispitivanje strukture, pokretljivosti i funkcije artikulatora, procena upotrebe gesta, pažnje i igre, ispitivanje imitativnih facijalnih i manipulativnih sposobnosti, vremensko ispitivanje slušnih, vidnih i taktilnih obrada informacija, ispitivanje prelingvističke i lingvističke komunikacije, ispitivanje situacionog i jezičkog razumevanja, procena pozicioniranja tela pri hranjenju i obavljanju aktivnosti, ispitivanje fonacijskog i govornog disanja, procena glasa i rezonancije, procena potrebe za augmentativnom komunikacijom, ispitivanje grafomotornih i manipulativnih sposobnost, ispitivanje drugih kognitivnih funkcija u cilju utvrđivanja govorno-jezičkog statusa i socijalne kognicije.