Aktivnosti za podsticanje pokaznog gesta

Neverbalna komunikacija je značajan preduslov za razvoj govora, a govor kanije stvara osnovu za saznavanje sveta oko sebe, stvaranje socijalnih interakcija i emocionalno sazrevanje. Jedan od najranijih oblika neverbalne komunikacije je pokazni gest. Većina roditelja podstiče kod svoje dece upotrebu gesta intuitivno, a dodatne aktivnosti koje vam mogu pomoći u razvoju pokaznog gesta, i istovremeno vas zabaviti, su sledeće:

  • Uzmite komad plastelina, testa ili sličnog materijala. Pomozite detetu da ispravi prst, a zatim neka bocka prstom po odabranom materijalu.

 

  • Ispružite svoj kažiprst i savijte detetu ostale prste tako da kažiprst ostane ispravljen, a zatim približavajte vaš prst dečijem i kada se dodirnu proizvedite neki zvuk, na pr. „bzzz“.

 

  • Možete nacrtati detetu na kažiprstu neki oblik, zalepiti papir u boji ili običnu lepljivu traku i tako ga odvojiti od ostalih prstiju ili razmazivati boje prstima po papiru.

 

  • Ako dete ima neku igračku sa rupama veličine prsta, možete mu pokazati da kažiprst stavlja u svaku rupu.

  • Ukoliko imate gumene lopte sa bodljikavom površinom, dete može kažiprstom da pipa bodlje. Tako dobija i proprioceptivnu stimulaciju na jagodici kažiprsta koja mu prija i zato želi da je ponovi.

Kada je dete usvojilo pokazni gest, koristite ga u igrama ili aktivnostima koje počinjete pitanjem: “Pokaži mi gde je…?”.

Na taj način se razvija dijalog između vas i deteta, a pokazni gest ima funkcionalnu primenu. Izvršavanje naloga od strane deteta pokazuje da je ono razumelo šta ga pitate, a razumevanje je neophodna osnova za razvoj ekspresivnog govora.

Kod kašnjenja pojave pokaznog gesta izvesno je da će postojati i kašnjenje u razvoju govora, ali i fine motorike i vizuomotorne koordinacije. Osim toga, detetova sposobnost da sa nama komunicira biće ograničena. To važi i u obrnutoj situaciji, kada želimo da ukažemo na nešto bitno dete možda neće obratiti pažnju na naš prst jer ni ono samo ne koristi taj gest.

Nekorišćenje gesta i oskudna neverbalna komunikacija na uzrastu oko godinu i po dana ukazuje na povećan rizik od nastanka ozbiljnih razvojnih problema i zahteva povećanu pažnju i adekvatnu intervenciju. Ukoliko primetite bilo kakva odstupanja u razvoju gesta i neverbalne komunikacije Vašeg mališana, konsultujte se sa stručnjakom koji se bavi stimulacijom ranog razvoj-logopedom. Pravovremeno reagovanje ključ je uspešnijeg i bržeg prevazilaženja nastalih teškoća.