Brzopletost

Bropletost je odraz kompletne ličnosti deteta kao i odraz okruženja u kome dete odrasta. Osnovni problem brzopletosti je rasuta pažnja i koncentarcija, kao i sama nesigurnost deteta, praćena problemima  ponašanju, nestrpljivošću, slabom slušom pažnjom i nedosledošću u izvršavanju zadataka.

 

Brzopleta deca imaju teškoće u orgaizaciji misli. Oni brzo prelaze sa jedne ne drugu misao, imaju čudne asocijacije koje su ravnopravne po važnosti osnovnoj ideji, između njihovih razmišljanja nema povezanosti i teško im je da se skoncentrišu na važne stvari. Haos u njihovim glavicama prati i haos u njihovom govoru.

Sindrom brzopletosti se ispoljava u četiri osnovne komunikacijske aktivnosti: razumevanju, govoru, čitanju i pisanju. 

Poremećena osnova govora i razumevanja – brzopletaš kao da ne zna šta će unapred reći. Rečenice brzopletaša su  kratke i po strukturi krajnje jednostavne. Unutar tih kratkih rečenica melodija je obično monotona ili čak neodgovarajuća. Tempo govora je neujednačen i ima tendenciju  ubrzavanja, što je jedno od čestih svojstava brzopletosti. Ponavljaju se slogovi, ređe glasovi.  Teško pronalaze odgovarajuće izraze, žele da u istom trenutku izgovore više reči, pa u njihovom govoru dolazi do zamuckivanja, ali i do potpunih zastoja jer je brzopletaš zaboravio što je hteo reći. Ipak, govor brzopletih mališana mora da se razlikuje od mucanja. On se odlikuje povremenim blokadama jer takva deca govore veoma brzo ili  su nesigurna u ono što žele da kažu, dok kod mucanja mališani znaju šta hoće da iskažu, ali  su onemogućeni da to i učine.

Dakle, poremećena je osnova govora, tj. sve što predstavlja veće celine, organizaciju: disanje, intonacija, glas, ritmičnost pa i akcenti, gramatika.

Takvom detetu potrebno je posvetiti dovoljno pažnje i vremena da iskaže misao,  uspostaviti sporiji tempo i ritam govora, budi  dobar govorni uzor, pričati sporije, jednostavnije, razumnije i razgovetnije. Logopedski tretmani podrazumevaju specifične vežbe kojima se uspešno prevazilaze ovakve teškoće. Te vežbe uključuju vežbe disanja, fonetske vežbe, govorne vežbe, vežbe čitanja i pisanja,  pričanje, rad na razvijanju pažnje, pamćenja i mišljenja.

 

Vanja Radić, master logoped