Blog

Bilingvizam-dvojezičnost

Bilingvizam ili dvojezičnost je sposobnost služenja dvama jezicima bez vidljive veće sklonosti za jedan od njih.

Postoje različita mišljenja o tome šta je bilingvizam. Jedni smatraju da je bilingvizam sposobnost komuniciranja na dva jezika, a za druge on znači sposobnost pojedinca da komunicira na dva jezika, ali sa mogućnošću izuzetnih veština samo u jednom od ta dva jezika.

Kada govorimo o bilingvizmu potrebno je razlikovati nekoliko termina.

  • Ranim bilingvizmom smatra se usvajanje oba jezika do 4 godine, a kasnim usvajanje drugog jezika posle 4 godine
  • Simetrični bilingvizam koji označava podjednako poznavanje oba jezika, a asimetrični označava slabije poznavanje drugog jezika

Continue reading “Bilingvizam-dvojezičnost”

Uticaj ranog razvoja na kvalitet života

Iskustva koja deca steknu u najranijem detinjstvu kasnije u životu imaju ogroman uticaj. Nova saznanja u neuronauci ukazuju da su rane godine (od rođenja do treće, potom do osme godine) i prenatalni razvoj (pre rođenja) periodi pojačane osetljivosti za razvoj moždanih kapaciteta. To znači da je u pitanju period kada je “najpoželjnije podsticati razvoj određenih kapaciteta ili samih funkcija”.

Continue reading “Uticaj ranog razvoja na kvalitet života”

Pripremite dete za polazak u školu

Bliži se početak nove školske godine. Osećanja strepnje i nesigurnosti, koja se javljaju i kod dece i kod roditelja, su prirodne reakcije u susretu sa svakom novom situacijom. Sreća, radost, uzbuđenje, ali i doza straha i nesigurnosti prave malu zbrku u njihovim glavicama. Zato im je podrška odraslih, posebno roditelja, tokom ovog perioda neophodna. Stoga, dajemo Vam nekoliko saveta za lakši i ugodniji početak školske godine:

1. Imajte poverenja u svoje dete.  Deca su jako dobri posmatrači i ako osete Vašu nesigurnost i strah usvojiće ta osećanja.

2. Nemojte dete plašiti školom jer takve pretnje izazivaju strah i odbojnost prema školi. 

3. Odgovarajte na sva pitanja svog mališana i stvorite kod njega pozitivnu sliku o školi. Pričajte im i o svojim školskim danima, podelite sa njima neku lepu ili šaljivu anegdotu iz tog perioda. 

4. Nemojte forsirati dete da crta, piše, uči. Vaše dete će imati dovoljno vremena da u školi savlada sve što je predviđeno školskim planom i programom.  

5. Vodite dete do škole pre početka nastave kako bi upoznalo novu sredinu.

6. Uputite dete na buduća školska pravila i na odnos sa učiteljem/ učiteljicom. Upoznajte  dete sa pravilima boravka u školi.

7. Uključite dete u pripremu za polazak u školu. Birajte zajedno školsku torbu i školski pribor, sredite dečiju sobu ili mesto za učenje. Radne navike stiču se kontrolisanjem vremena i mesta učenja, organizovanjem detetovih aktivnosti, podsticanjem i podržavanjem deteta.

8. Učite dete da samostalno radi domaće zadatke.

 

Srećan početak nove školske godine!

 

Zašto je važno razvijati vizuelnu percepciju?

Percepcija je sposobnost tumačenja informacija koje dobijamo iz okruženja, putem naših čula. Sposobnost tumačenja informacija koje naše oči primaju predstavlja vizuelnu percepciju.Vizuelna percepcija podrazumeva:

  •  percepciju oblika – sposobnost prepoznavanja, imenovanja, pamćenja objekata, uzoraka i simbola, sposobnost uočavanja konstantnosti osnovnog oblika (2D ili 3D) bez obzira na menjanje veličine i boje,
  •  vizuelnu diskriminacijusposobnost uočavanja sličnosti i razlike u obliku, boji, uzorku, veličini, položaju, orijentaciji,
  •  vizuelnu memoriju – sposobnost vizuelnog prisećanja slike objekta, oblika, simbola ili pokreta, jasno percipiranje viđenog i zadržavanje vizuelne informacije,
  •  sekvencioniranje (sekvencionalna memorija) – deo vizuelnog dekodiranja koje utiče na mogućnost reproduciranja sleda,
  •  koordinacija oko-ruka – sastavni je deo mnogih vizuelno-perceptivnih i perceptivno-motoričkih sposobnosti.

Continue reading “Zašto je važno razvijati vizuelnu percepciju?”

Značaj fine motorike

FINA MOTORIKA je sposobnost korišćenja najmanjih mišića tela u cilju izvođenja preciznih pokreta i tesno je povezana sa koordinacijom oko-ruka. 

KOORDINACIJA OKO-RUKA je sposobnost da prsti i ruka pravilno izvrše zadatak koji nalaže i kontroliše oko.

 

Fina motorika je jedna od osnovnih funkcija tela, i podrazumeva koriščenje najsinijih mišića prstiju, čiji se centar nalazi u kori velikog mozga.  Pored centra za prste, tu su još i centri za govor, oči i stopala. Continue reading “Značaj fine motorike”

Mucanje kod dece i odraslih

Mucanje, odnosno netečnost u govoru, definiše se kao poremećaj fluentnosti govora, tačnije poremećaj ritma i tempa govora. U većini slučajeva počinje između druge i šeste godine života te je četiri puta češći kod muškaraca.

Kliničku sliku mucanja karakteriše repetitivan izgovor glasova, pravljenje nenameravanih pauza, ili odugovlačenje pri izgovoru određenih glasova koje može biti praćeno neadekvatnim fiziološkim reakcijama (tikovi, znojenje, ubrzan rad srca, crvenilo) i strahom od govora. Continue reading “Mucanje kod dece i odraslih”